top of page

A continuació us presentem un esquema dels ensenyaments de música a Catalunya, i de l'itinerari curricular de l'escola EMMG.

bottom of page