top of page

A continuació us presentem un esquema dels ensenyaments de música a Catalunya, i de l'itinerari curricular de l'escola EMMG.

ITINERARI CURRICULAR DE L'ESCOLA:

Infantil (P3,P4,P5):

- Dues sessions de 60  min setmanals.

total hores lectives: 2h setmanals.

Iniciació1( 1er primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Tallers 30 min setmanals( sessions concretes per curs)

total hores lectives: 2'15 min + sessió tallers.

Iniciació2( 2on primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Instrument 30 min setmanals.

Total hores lectives: 2'45min setmanals.

 

1er Grau Elemental( 3er primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Instrument 30 min setmanals.

Total hores lectives: 2'45min setmanals.

 

2on Grau Elemental(4art primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Instrument 30 min setmanals.

Total hores lectives: 2'45min setmanals.

3er Grau Elemental(5è primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Instrument 30 min setmanals.

4art Grau Elemental(6è primària):

-Dues sessions de llenguatge de 45min setmanals.

-Cant coral 45 min setmanals.

-Instrument 30 min setmanals.

-Els alumnes de Grau Elemental, també poden cursar

banda, orquestra i les seves variants

Alternatiu:

-L'alumne pot escollir què vol cursar.

Àrea de Modern:

PacK:

-Instrument 30 min setmanals.

-Combo 45 min setmanals.

-Llenguatge 45 min setmanals

Total hores lectives: 2 hores setmanals.

bottom of page