top of page

 

HORARIS CURS 2023-2024:

Infantil 1 i 2 (P3, P4 i P5)  grup ple!

 

Dimarts

De les 16:00 a les 17:00

 

Infantil 3 (P3, P4 i P5)

(alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup d’infantil)

Dijous

De les 17:30 a les 18:30

infantil4 (si hi ha prous alumnes)

Dijous 

De les 16:00 a les 17:00h

 

Llenguatge Musical, Nivell 1(mixt i 1er de primària)

 

Llenguatge Musical a determinar

Cant Coral a determinar

Tallers  (dies a concretar)

 

Llenguagte Musical, Nivell 2 (2on de primària)

 

Llenguatge Musical dilluns i dijous

De les 16:00 a les 17:00

Cant Coral Dilluns

De les 17:00 a les 17:45

Llenguatge Musical, Nivell 3 (3er de primària)

 

Llenguatge Musical dilluns i dimecres

De les 16:00 a les 17:00

Cant Coral Dilluns

De les 17:00 a les 17:45

Llenguatge Musical, Nivell 4 (4rt de primària)

 

Llenguatge Musical Dilluns i dimecres

De les 16:00 a les 17:00

Cant Coral Dilluns

De les 17:00 a les 17:45

 

Llenguatge Musical, Nivell 5 (5è de primària)

 

Llenguatge Musical Dilluns i dimecres

De les 17:00 a les 17:45

 

Cant Coral Dilluns

De les 17:45 a les 18:30

 

Llenguatge Musical, Nivell 6 (6è de primària)

 

Llenguatge Musical Dilluns i dimecres

De les 17:00 a les 17:45

Cant Coral Dilluns

De les 17:45 a les 18:30

 

Grup Mixt 1(iniciació 1)

(Alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup de llenguatge. Alumnes que comencen, a partir de primària)

 

Llenguatge Musical i Cant Coral

(a determinar)

 

Tallers  (dies a concretar)

 

 

Grup Mixt 2(iniciació 2)

 (Alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup de llenguatge.)

 

Llenguatge Musical i Cant Coral

Dimecres

De les 17:30 a les 19:00

Grup Mixt 3(Nivell 3)

 (Alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup de llenguatge.)

 

     Llenguatge Musical i Cant Coral Dimarts  de les 17:30 a les 19:00

Grup Mixt 4( Nivell 4)

 (Alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup de llenguatge.)

 

Llenguatge Musical Dilluns de les 18:45 a 19:45

Cant Coral de les 17:45 a les 18:45

Grup Mixt 5( Nivell 5)

 (Alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup de llenguatge.)

Dia i hora a concretar

                                                                             Banda Migdia (dia i hora a concretar)

 

Orquestra de Guitarres Migdia (dia i hora a concretar)

 

Orquestra Migdia (dia i hora a concretar)

 

Cambra (instrumental i vocal) (dia i hora a concretar depenent del grup)

 

Llenguatge Modern (dia i hora a concretar depenent del grup)

 

Combos (dia i hora a concretar depenent del grup)

 

Horaris d’instrument Es concretaran entre el professor/a i la família

bottom of page