top of page

L'escola de Música de Gurb està situada a la població de Gurb de la Plana, que es troba a la Plana de Vic i molt a prop de la seva capital de comarca, Vic. Fundada l'any 2002 vol oferir un ensenyament musical de qualitat i dinamitzar la vida musical del municipi.

L'escola de música de Gurb és un centre reconegut i autoritzat per la Generalitat segons el Decret 179/1993, de 27 de juliol, on s'imparteixen ensenyaments musicals no reglats de nivell elemental, és a dir que no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica. Tanmateix l'escola ofereix un gran ventall de nivells de formació segons les necessitats dels alumnes, així com la formació i preparació per accedir al grau professional de música i el grau superior.

La titularitat de l'escola de música de Gurb, és l'Associació Musical de Gurb formada per pares i mares d'alumnes i un representant de l'Ajuntament. És el màxim òrgan de gestió de l'escola. L'escola de música també té un Consell Escolar.

L'escola de Música de Gurb comparteix edifici amb el Les Escoles de Gurb, de la mateixa població. El fet de compartir edifici amb l'escola de primària del poble, permet als alumnes poder descobrir la música d'una manera natural i dinàmica.

L'equip directiu actual està format per:

Clara Vall: Directora

Toni Serrat: Cap d'estudis

Anna Sanabra: Secretària

bottom of page